SHETLAND VÄST

 

 

Här presenteras Utställningarna som är i Shetland västs regi!

 

 

Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

 

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du bifoga ett intyg om detta tillsammans med anmälningsblanketten till utställning.

 

 För att din anmälan ska vara giltig krävs en fullständigt ifylld anmälningsblankett!

 Endast en ponny och klass per blankett.

 Anmälningsblankett  (klass 1-17)

 Anmälningsblankett  (klass 18-23)

  Steg-för-steg-guide. (Internetanmälan)

 

 Intyg för klippt ponny

 

 

 

 Plats:

            FÄRGELANDA  DRIVE-IN

          Långfredagen den 14 april 2017   

                med PÅSKTEMA

Domare:

 Ulricha Nordmark

Platsansvarig:

 Carina Wingård, 0730-22 34 76, 0521-353 62

Utställningsansvarig:

 Linda Johansson, 0707-18 07 33

Sista anmälningsdag:

  31 mars

Färgklassindelning:

 

Separata miniklasser:

 

Underlag:

Ridhus.

Boxar:

Nej.

Följande klasser

anordnas:

 18 och 20. Någon bruksaktivitet anordnas.

Särskilda regler:

Klass 18 Drive-in Exteriörbedömning.

Minst 30 anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st.

Föl och ston som ska föla under 2017 äger ej rätt att deltaga.

Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordning de anmäls på utställningsplatsen.

 Du betalar in för så många ponnyer du vill anmäla till utställningen senast sista anmälningsdag, men bestämmer först på utställningsdagen vilka ponnyer du vill visa.          OBS! Passet måste visas fram i samband med anmälan på utställningsplatsen.

Inga officiella titlar (championat, BIS eller Res-BIS) delas ut. Däremot kommer hederspriser att delas ut till dagens bästa sto, valack, och hingst. Även dagens bästa ponny utses.

Samtliga deltagares resultat kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.

 

3-åriga ston skall mätas och ID-kontrolleras. Alla mini (förutom RS hingstar) ska mätas.

Klass 20  Kostymklass

Bästa utklädda ekipage kommer att utses.

Någon bruksaktivitet kommer anordnas. Se separat propp.

 

Anmälningsavgift:

200 kr för att ställa ut sin ponny. 400 kr för icke medlem. 

Klass 20, Kostymklass: 50 kr. Ej medlem 75 kr.

Dubbel avgift vid sen anmälan eller betalning!

Katalog:

 Ingen katalog. PM kommer att skickas ut.

Anmälan skickas till:

Föranmälan (antal ponnyer) skickas till Linda Johansson, senast den 31/3 (via post, sms eller mail) Detta för att vi ska kunna gå ut med nödvändig information till utställarna.

Kostymklass: Anmälan ska innehålla namn, ålder och ponnyns namn.

linda_johansson1@hotmail.com

eller 0707-18 07 33

 

Linda Johansson

Prästhökesäter 250

66893 Ed

 

Betalning:

Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS!! Betalningsdag gäller!

Anmälningsblankett:

 Anmälan på plats. Medtag passet!

 

 

 

 Plats:

            GREVAGÅRDEN, SKÖVDE

             Lördagen den 3 juni 2017  OBS! Nytt datum!

Domare:

 Kurt Larsson

Platsansvarig:

Petra Jakobsson, 0730-87 12 54 

Utställningsansvarig:

 Iris Magnusson / Jörgen Andersson, 070-63 74 301

Sista anmälningsdag:

7 maj 

Färgklassindelning:

Ja

Separata miniklasser:

Ja

Underlag:

Gräs. Ute oavsett väder.

Boxar:

Ja. Bokas direkt av Grevagården. Lotta Wahlborg, 0703-57 68 01  Bindande bokning.

Följande klasser

anordnas ej:

18, 20-27 OBS! Klass 19 Handlerklass kommer att anordnas. 

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st.

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar. 

Championat enligt grundproppen.

Handlerklass (19), ingen avgift för ungdomar t.o.m. 26 år.    Övriga 50 kr.

Bruksaktiviteter  separat propp.     50 kr/start om du även ställer ut din ponny, annars 75 kr/start. Gräsbana.

 

Anmälningsavgift:

250 kr för att ställa ut din ponny,  500 kr för icke medlem.

Dubbel avgift vid sen anmälan eller betalning.

 Katalog:

Skickas ut med posten.

Anmälan skickas till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS!! Betalningsdag gäller!

Anmälningsblankett:

Hämta anmälningsblankett här.

 

 

 

 

 Plats:

              STORA HÖGA 

            Lördagen den 8 juli 2017

Domare:

Elisabeth Ljungstorp

Platsansvarig:

Petra Jakobsson, 0730-87 12 54

Utställningsansvarig:

Jörgen Andersson /Iris Magnusson, 070-63 74 301

Sista anmälningsdag:

8 juni

Färgklassindelning:

Ja.

Separata miniklasser:

Ja.  Separata minichampionat.

Underlag:

Grus, vid regn i ridhus.

Boxar:

Nej

Följande klasser anordnas ej:

18, 20-27

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

BIS och Reserv-BIS

Handlerklass (19), ingen avgift för ungdomar t.o.m. 26 år. Övriga 50 kr.

 

Du kan förbeställa grillad mat. Kostnad 75 kr. Betalas senast den 30/6 till Shetland Västs konto.

Anmälningsavgift:

250 kr. för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem.

Dubbel avgift vid sen anmälan eller betalning.

Katalog:

Skickas ut med posten.

Anmälan skickas till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90 – 9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS !! Betalningsdag gäller!

Anmälningsblankett:

Hämta anmälningsblanketten här.

 

 

 

 

 Plats:

              NOSSEBRO

        Lördagen den 5 augusti 2017

Domare:

 Roland Fransson

Platsansvarig:

Carina Friberg 

Utställningsansvarig:

Carina Friberg, 0708-94 28 94

Sista anmälningsdag:

 5 juli

Färgklassindelning:

Ja

Visningsunderlag:

 Gräs, vid regn i ridhus

Boxar:

Några boxar finns att tillgå under dagen.

Följande klasser

anordnas ej:

18, 20-27

Separat miniklass:

Ja, separata miniklasser och minichampionat enligt grundpropp.

Särskilda regler:

 

Minst 40 st. anmälda ponnyer för att utställningen ska genomföras.

Max 75 st. deltagare.

Sammanslagning av klasser kan ske pga. strykningar..

BIS och ReservBIS

Handlerklass (19), ingen avgift för ungdomar t.o.m. 26 år.  Övriga 50 kr.

Det kommer också att vara ett KM i precision och en precisions Clear Round, se sep.propp. För att delta i KM/Clear Round, måste man vara medlem i Väst. Det kostar 60 kr/start om man ställer ut sin ponny i utställningen, annars 75 kr/start om man väljer att bara vara med i KM/Clear Round.

Anmälningsavgift:

250 kr/ponny,  500 kr för icke medlem.

Dubbel avgift vid för sen anmälan och betalning!

Katalog:

Skickas ut med posten.

Anmälan skickas till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Västs pg: 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS!! Betalningsdag gäller!

Anmälningsblankett:

Hämta anmälningsblanketten här.

 

 

 Plats:

               FÄRGELANDA

       Söndagen den 17 september 2017

Domare:

 Torsten Jeppsson

Platsansvarig:

 Linda Johansson, 0707-18 07 33

Utställningsansvarig:

 Carina Wingård, 0521-353 62, 0730-22 34

Sista anmälningsdag:

 23 augusti.

Färgklassindelning:

Ja

Separata miniklasser:

 Ja

Underlag:

Ridhus 

Boxar:

 Nej

Följande klasser anordnas ej:

 18, 21-27

Särskilda regler:

Minst 30 anmälda ponnyer för att utställningen skall genomföras. Max 75 st

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Handlerklass (19), ingen avgift för ungdomar t.o.m. 26 år. Övriga 50 kr. 

Maskeradklass (20) 50 kr.

Precisions Clear Round: Riden och tömkörd. Se sep. propp.

Grusbana utomhus.

Avgift: 50 kr per start om du är medlem, övriga dubbel avgift. Sep. propp kommer.

BIS och Res-BIS enl. grundproppen.

3-åriga ponnyer skall mätas och 3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet. Alla mini (förutom RS-hingstar och föl) ska också mätas.

 

Anmälningsavgift:

250 kr för att ställa ut sin ponny,  Dubbel avgift för icke medlem. 

Dubbel avgift vid sen anmälan eller betalning.

Katalog:

 Katalog skickas ut med posten.

Anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90 – 9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS!! Betalningsdag gäller!

Anmälningsblankett:

Hämta anmälningsblankett här. 

 

 

 

                                                 

 

 Plats:

                    Frillesås

            Halloweenutställning

             Söndagen den 29 oktober 2017

Domare:

 Inga-Lill Hoveklint-Hyttring

Platsansvarig:

 Marika Johansson, 0704-94 00 36

Utställningsansvarig:

 Marica Johansson, 0761-99 88 98

 Helene Dellenfalk, 0301-462 22

Sista anmälningsdag:

  29 sept.

Färgklassindelning:

  Ja.

Separata miniklasser:

  Ja.  Separata minichampionat.

Underlag:

  Ridhus

Boxar:

 

Följande klasser anordnas ej:

 18, 21-27

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st.

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Handlerklass (19), ingen avgift för ungdomar t.o.m. 26 år. Övriga 50 kr.

Maskeradklass (20) 50 kr.

Bästa veteran & Bästa mini kommer att utses.

BIS och Reserv-BIS

 

Anmälningsavgift:

250 kr. för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem.

Dubbel avgift vid sen anmälan eller betalning.

Katalog:

Skickas ut med posten.

Anmälan skickas till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

 Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst                       pg. 51 93 90 – 9

OBS !! Betalningsdag gäller!

Anmälningsblankett:

Hämta anmälningsblanketten här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nytt fönster
Stäng
 
 
Öppna
Öppna med
Visa alla objekt
Hämta
 
Spara på Drive
Stäng sökfält
Nästa
Föregående
Dela
Zooma in
Zooma ut
Zooma till rätt storlek
Skriv ut

Visar Borås ridhus propp.docx.

 

 
 

 
 
 
Nytt fönster
Stäng
 
 
Öppna
Öppna med
Visa alla objekt
Hämta
 
Spara på Drive
Stäng sökfält
Nästa
Föregående
Dela
Zooma in
Zooma ut
Zooma till rätt storlek
Skriv ut

Visar Borås ridhus propp.docx.