SHETLAND VÄST

Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

 Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 500 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

Ägare:

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress:

Postnr. och postadress:

Medlem i SSS? Medlemsnummer:

Utställningsplats:

Datum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr: (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.)

Ponnyns födelseår:

Färg och tecken:

Kön:

Mini eller Standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl vid sidan efter hingsten: (klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (Klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Övrigt (t.ex. namn & ålder på handler i klass 19)