Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 400 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

 

Proposition för Shetland Västs Drive-in-utställning den 2/4 2021 i Mellerud

Plats:  Melleruds Ridklubb

Domare: Maria Jansson

Platsansvarig: Cecilia Grolander 0702-952312

Utställningsansvarig: Carina Wingård 0730-223476

- Klass 18 Drive in.

- Notera att eftersom varken utställningsansvarig eller domare har någon information om de
deltagande ponnyerna i förväg, är det extra viktigt att du som utställare i god tid innan kontrollerar
om ev. jäv kan förekomma - se punkten om Jäv i grundproppen. Vid tveksamhet kontaktar du utställningsavsvarig.

- Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Titlar som delas ut är BIS & Res-BIS om det är minst 30 st. visade ponnyer under dagen. Inga andra titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultaten kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet. Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls, mer info i PM. 

- Alla 3-åriga ponnyer ska mätas och ID-kollas innan bedömning.

 

- Anmälan: Senast den 12 mars.

- Föranmälan (antal ponnyer):  sker digitalt via nedanstående formulär.                                                                       eller via post till Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad.

- Medtag ponnyns pass på utställningsdagen!

- Anmälningsavgift: 200 kr skall betalas in på pg 51 93 90-9 eller swish 123 682 7554 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.  OBS! Vänta med din betalning tills vi vet om denna utställning kan genomföras med tanke på covid-19 vilket kommer att meddelas på hemsidan ca 2 veckor innan utställningsdatum. Minst 30 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

- Färgklasser: Nej
- Underlag: Ridhus
 -Boxar: Nej

-Servering: Nej, medtag egen fika/mat.

- Katalog: Ingen katalog, men PM kommer på mail till anmälaren och även läggas ut här på hemsidn med starttider, vägbeskrivning mm.

Om läget för covid-19 är oförändrat kommer utställningen att delas upp i olika block för att hålla nere antalet personer som är på plats samtidigt. Ange därför vid din anmälan hur många personer som kommer med.

 

- Bruks: Se sep. propp LÄNK

Anmälningsavgift: 75 kr./start. 

 

Välkomna!

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress

Postnr. & postadress:

Medlemsnr. i SSS:

Utställningsplats:

Utställningsdatum:

Antal ponnyer till klass 18:

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Antal personer som kommer:

Övrigt: