Vill du hjälpa oss att fylla på sidorna här nedanför med ELIT-ston, diplomston, SUCH, Super-SUCH och BRUCH, så tar vi tacksamt emot foton och uppgifter om din ponny.

Maila till shetlandvast@gmail.com