Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 500 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

 

OBS! Tidigare angivit Falkenberg, men flyttas till Sätila då anläggningen i Falkenberg ska renoveras.

Proposition för Shetland Väst utställning i Sätila den 11 juni 2022                              

Domare: Christina Ivarsson 

Plats: Strömmaskolan, Sätila.

Utställningsansvarig:Marika Johansson 0704-940036

Platsansvarig: Sofia Mattsson 0708-163516

Anmälan senast: 15 maj. Anmälan kan ske digitalt via Shetland väst's hemsida, 

mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: Klass 1-15: 250 kr. Klass 16-17: Avgiftsfri för medlem, icke medlem 75 kr. Klass 19: 50 kr.

Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 15 maj. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Utlandsbetalning:  IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS


Följande klasser anordnas : 1-17, 19

Färgklassser: Ja

Underlag: Bedömingen sker i ridhus.

Boxar: Nej

Servering:  Ja

Särskilda Bestämmelser:

 Minst 30 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st.

Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen.

Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id- kontrolleras   (medtag pass) Alla mini skall mätas(förutom RS hingstar och föl).

 

Bruksklasser: Inga bruksklasser 

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobilnummer

Adress:

Postnr. och postadress:

Ange ditt medlemsnr. i SSS:

Utställningsplats:

Utställningsdatum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr. (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. om fölet ännu ej är reg.

Ponnyns födelseår ( Ange födelsedatum för föl som anmäls till klass 1 o 2)

Färg & tecken:

Kön:

Mini eller standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl efter hingsten: (klass 12 o 15)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Övrigt: (t.ex. Namn och ålder på handler i klass 19)