KlubbMästerskapet 2020

Samtliga brukstävlingar är inställda i år pga. Covid-19.

Vi hoppas på ett bättre 2021 så vi kan återgå till alla våra aktiviteter. 

 Vårt KM genomförs även i år som en cup.

Årets tävlingstillfällen presenteras här på sidan.  Sista anmälningsdag inom ( )

 

Strömma Naturbruksskola, Sätila den 23/5  (1/5) INSTÄLLT pga. Covid-19

Minst 40 starter för att tävlingen ska genomföras. Alla raser är välkomna till denna tävlingsdag.

**

Tranemo 18/7 (18/6) INSTÄLLT

Nuntorp, Brålanda 8/8 (8/7) INSTÄLLT

Grevagården, Skövde 19/9 (21/8) INSTÄLLT

Grinneröds Backa 411, Ljungskile 31/10 (31/9) INSTÄLLT

Minst 20 starter för att tävlingen ska genomföras vid våra utställningsplatser.

 

  

Anmälan till samtliga brukstävlingar via formuläret längst ner på denna sida!

Varje deltävling är öppen för alla att deltaga i, men bara VÄST-medlem kan tävla om KM.

Regler för KlubbMästerskap i precision. (gäller fr.o.m. 2019)

 

För att tävla om KM-titeln gäller följande:

  • Samla poäng under året vid tävlingar ordnade av Shetland Väst.
  • Det är ekipaget; dvs. ryttare/kusk och ponny som tävlar tillsammans.
  • Du får räkna ett resultat per klass och tävlingstillfälle. (dock max 2 klasser vid samma tillfälle)
  • Du måste ha minst en klassvinst för att kunna erövra titeln KlubbMästare.
  • Du måste vara medlem i Shetland Väst. Medlemskap ska vara löst innan första tävlingen på året (senast vid anmälningstidens utgång)
  • Ponnyn måste ha raskod 38-
  • Du får räkna fritt antal tävlingar.

 

Tävlingarna genomförs med klassindelning efter ålder.

A = upp t.o.m. 10 år. Ej tillåtet med ledare, men vuxen får vara med på banan (ej hålla i eller påverka ponnyn)

B = 11 – 15 år.  Ej tillåtet med ledare, men vuxen får vara med på banan (ej hålla i eller påverka ponnyn)

C = 16 år och äldre

 

Poängberäkning:

1:a placering: 10 poäng

2:a plats: 8 p.

3:e plats: 6 p.

4:e plats: 3 p.

5:e plats: 1 p.

Vid rivning / fel väg i grundomgång blir ekipaget oplacerat, likaså vid fel väg i omridningen/omkörningen.

En rivning i omridning/omkörningsbanan omvandlas till tidstillägg. 5 sek./rivning.

 

Om två eller flera ekipage erhåller samma totalpoäng går vinsten till det ekipage med lägst antal starter.

Är även antalet starter lika, avgör placeringen. T.ex. 1:a. 2:a, 5:a = 19 p. vinner över 1:a, 3:a, 4:a = 19 p.

Priset delas ut på årsmötet, alt. vid annat överenskommet tillfälle.

Proposition till KM-deltävling  

Denna proposition gäller för samtliga deltävlingar.

Man kan rida, köra eller tömköra precisionsbanan. 

Banan öppnar ca en halvtimme före första start. Första start samtidigt med att utställningen börjar.

Se respektive katalog för rätt tid.

Vid separat bruksdag meddelas starttid efter anmälningstidens utgång.

 

               

 Rosetter: I tävlingsklasserna får alla deltagare som genomfört banan korrekt rosett, i clear roundklasserna får alla som gjort en felfri runda rosett. Övriga erhåller deltagarrosett.

Rider/kör man fel väg diskvalificeras ekipaget. Ingen rosett delas ut.

För att få clear round gäller det att ta sig igenom precisionsbanan utan att ta fel väg eller riva ner någon boll. Ingen tidtagning. Clear Round-klasserna ingår ej i KM.

I tävlingsklassen gäller det att ta sig igenom banan felfritt i grundomgången, lyckas man med det är det omkörning/omridning på utvalda portar som då ska ske på så kort tid som möjligt och med så få nedrivna bollar som möjligt. Man får ny startsignal till omkörningen/omridningen, men den sker direkt efter grundomgången. I tävlingsklassen räknas ett resultat per ekipage, men man får starta flera gånger. Ekipagets bästa resultat räknas!

 

Vid frågor, maila: bruksshetlandvast@gmail.com 

 

Klasser:

1: Riden Clear Round, portbredd 80 cm.

2: Tömkörd Clear Round, portbredd 80 cm.

3A: Riden tävling, portbredd 60 cm. (upp till 10 år)

3B: Riden tävling, portbredd 60 cm. (11-15 år)

4A: Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (upp till 10 år)

4B: Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (11-15 år)

4C:  Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (16 år och äldre)

5: Körd Clear Round, portbredd vagnens spårvidd + 40 cm.

6A: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm. (upp till 10 år)

6B: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm (11-15 år)

6C: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm. (16 år och äldre)

 

Tävlingsklasserna kommer delas upp efter ålder på kusk/ryttare (upp till 10 år, 11-15 år, 16 år och äldre, så kom ihåg att ange ålder på ryttare/kusk.)

Anmälningsavgift: 75 kr/start för medlem i Shetlandssällskapet och dess regionalföreningar. För icke medlem dubbel avgift. (OBS! Icke medlem kan EJ tävla om KM) 

Anmälningsavgift i Sätila: 100 kr/start. Icke medlem/efteranmälan betalar 150 kr.

Efteranmälan kan ske, men ska vara gjord innan klassen startat. Efteranmälan till dubbel avgift.

 För sent inkommen anmälan eller betalning debiteras dubbel avgift.

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Västs pg 51 93 90-9 och ska vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Läs igenom våra bruksregler innan du anmäler dig!

Använd formuläret på denna sida vid anmälan.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Fullständig adress

Medlemsnummer

Tävlingsplats och datum

Ryttarens/Kuskens namn

Ryttarens/Kuskens ålder

Ponnyns namn

Ponnyns reg.nr.(38-xx-xxxx)

Anmäler till klass/klasser

Antal starter

Ditt meddelande