KlubbMästerskapet 2022

 

 Vårt KM genomförs även i år som en cup.

Årets tävlingstillfällen presenteras här på sidan.  Sista anmälningsdag inom ( )

OBS! Tänk på att medlemsavgiften ska vara erlagd senast vid anmälningstidens utgång om du vill tillgodoräkna dig poängen för cupen. 

* 15 april: Stora Höga, precision, caprilli (3/4) alla raser välkomna.

* startavgift 100 kr/start för medlem, icke medlem 150 kr/start.

* Minst 40 starter krävs för att genomföra denna tävling.

 9 juli: Ljungskile, precision, caprilli (12/6)

 

* 30 juli: Sätila, precision, agility (17/7) alla raser välkomna.

OBS! annan startavgift till denna tävling.

* startavgift 100 kr/start för medlem, icke medlem 150 kr/start. Minst 30 starter krävs för genomförande.

20 aug: Färgelanda, precision (24/7)

24 sept: Grevagården Skövde, precision, agility (28/8)

 

 

Fler tillfällen kan tillkomma.  

Minst 30 starter på varje plats för att tävlingen ska genomföras.

 

  

Anmälan till samtliga brukstävlingar via formuläret längst ner på denna sida!

Varje deltävling är öppen för alla att deltaga i, men bara VÄST-medlem kan tävla om KM.

Regler för KlubbMästerskap i precision. (gäller fr.o.m. 2019) Gäller även för caprilli. (fr.o.m. 2021)         Agility (fr.o.m. 2022)

 

För att tävla om KM-titeln gäller följande:

  • Samla poäng under året vid tävlingar ordnade av Shetland Väst.
  • Det är ekipaget; dvs. ryttare/kusk och ponny som tävlar tillsammans.
  • Du får räkna ett resultat per klass och tävlingstillfälle. (dock max 2 klasser vid samma tillfälle)
  • Du måste ha minst en klassvinst för att kunna erövra titeln KlubbMästare.
  • Du måste vara medlem i Shetland Väst. Medlemskap ska vara löst innan första tävlingen på året (senast vid anmälningstidens utgång)
  • Ponnyn måste ha raskod 38-
  • Du får räkna fritt antal tävlingar.

 

Tävlingarna genomförs med klassindelning efter ålder.

A = upp t.o.m. 10 år. Ej tillåtet med ledare, men vuxen får vara med på banan (ej hålla i eller påverka ponnyn)

B = 11 – 15 år.  Ej tillåtet med ledare, men vuxen får vara med på banan (ej hålla i eller påverka ponnyn)

C = 16 år och äldre

 

Poängberäkning:

1:a placering: 10 poäng

2:a plats: 8 p.

3:e plats: 6 p.

4:e plats: 3 p.

5:e plats: 1 p.

Vid rivning / fel väg i grundomgång blir ekipaget oplacerat, likaså vid fel väg i omridningen/omkörningen.

En rivning i omridning/omkörningsbanan omvandlas till tidstillägg. 5 sek./rivning.

 

Om två eller flera ekipage erhåller samma totalpoäng går vinsten till det ekipage med lägst antal starter.

Är även antalet starter lika, avgör placeringen. T.ex. 1:a. 2:a, 5:a = 19 p. vinner över 1:a, 3:a, 4:a = 19 p.

Priset delas ut på årsmötet, alt. vid annat överenskommet tillfälle.

Proposition till KM-deltävling  

Denna proposition gäller för samtliga deltävlingar.

Man kan rida, köra eller tömköra precisionsbanan. Rida eller tömköra caprillibanan.

Banan öppnar ca en halvtimme före första start. Första start samtidigt med att utställningen börjar.

Se respektive katalog för rätt tid.

Vid separat bruksdag meddelas starttid efter anmälningstidens utgång.

 

               

 Rosetter: I tävlingsklasserna får alla deltagare som genomfört banan korrekt rosett. I clear roundklasserna får alla som gjort en felfri runda rosett. 

Rider/kör man fel väg diskvalificeras ekipaget. Ingen rosett delas ut.

För att få clear round gäller det att ta sig igenom precisionsbanan utan att ta fel väg eller riva ner någon boll. Ingen tidtagning. Clear Round-klasserna ingår ej i KM.

I tävlingsklassen gäller det att ta sig igenom banan felfritt i grundomgången, lyckas man med det är det omkörning/omridning på utvalda portar som då ska ske på så kort tid som möjligt och med så få nedrivna bollar som möjligt. Man får ny startsignal till omkörningen/omridningen, men den sker direkt efter grundomgången. I tävlingsklassen räknas ett resultat per ekipage, men man får starta flera gånger. Ekipagets bästa resultat räknas!

 

Vid frågor, maila: shetlandvast.bruks@gmail.com 

 

Klasser i precision:

1: Riden Clear Round, portbredd 80 cm.

2: Tömkörd Clear Round, portbredd 80 cm.

3A: Riden tävling, portbredd 60 cm. (upp till 10 år)

3B: Riden tävling, portbredd 60 cm. (11-15 år)

4A: Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (upp till 10 år)

4B: Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (11-15 år)

4C:  Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (16 år och äldre)

5: Körd Clear Round, portbredd vagnens spårvidd + 40 cm.

6A: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm. (upp till 10 år)

6B: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm (11-15 år)

6C: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm. (16 år och äldre)

 

Tävlingsklasserna kommer delas upp efter ålder på kusk/ryttare (upp till 10 år, 11-15 år, 16 år och äldre, så kom ihåg att ange ålder på ryttare/kusk.)

Anmälningsavgift: 75 kr/start för medlem i Shetlandssällskapet och dess regionalföreningar. För icke medlem dubbel avgift. (OBS! Icke medlem kan EJ tävla om KM) 

 Icke medlem/efteranmälan betalar 150 kr.

Efteranmälan kan ske, men ska vara gjord innan klassen startat. Efteranmälan till dubbel avgift.

 För sent inkommen anmälan eller betalning debiteras dubbel avgift.

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Västs pg 51 93 90-9 och ska vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Läs igenom våra bruksregler innan du anmäler dig!

Använd formuläret på denna sida vid anmälan.


Caprilli. 

Klass 3 och 4 ingår i KM.

Man kan rida eller tömköra banan.

 

Caprilli är en dressyrbana med inslag av olika typer av hinder och markarbete. Det kan vara hopphinder, bommar på marken som cavaletti eller bommar i formation som ska passeras.

Annat som kan ingå är ridbanans vägar- rid/tömkör alla vägar noggrant som fina hörnpasseringar, snett igenom osv, halter, volter, serpentiner och övergångar för att se samspelet mellan häst och ryttare/kusk.

Det som bedöms är:    Ridbanans vägar (5 poäng – avvikelse ger poängavdrag)

                                     Hopphinder (felfritt 5 p. vägran – 1 p. max 3 försök, rivning 0 p.)

                                     Bommar på marken (felfritt 5 p. vägran -1 p. max 3 försök. Annat fel 0 p.)

                                     Volter (korrekt storlek och rundhet 5 p. poängavdrag vid för stor/liten volt)

                                     Tempoövergångar (korrekt utfört 5 p.)

                                     Halt (stilla 5 p. poängavdrag vid oro/förflyttning)

                                     Lydighet/helhetsintryck (max 5 p.)

 

Klasser:

Cap.1: Clear round, riden.

Cap.2: Clear round, tömkörd.

Cap.3A: Riden klass ( upp till 10 år)

Cap.3B: Riden klass ( 11-15 år)

Cap.3C: Riden klass ( 16 år och äldre) 

Cap.4A: Tömkörd klass (upp till 10 år)

Cap.4B: Tömkörd klass (11-15 år)

Cap.4C: Tömkörd klass (16 år och äldre)

 

Anmälningsavgift: 75 kr/start för medlem i Shetlandssällskapet och dess regionalföreningar. För icke medlem dubbel avgift. (OBS! Icke medlem kan EJ tävla om KM) 

 Icke medlem/efteranmälan betalar 150 kr.

Efteranmälan kan ske, men ska vara gjord innan klassen startat. Efteranmälan till dubbel avgift.

 För sent inkommen anmälan eller betalning debiteras dubbel avgift.

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Västs pg 51 93 90-9 och ska vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Anmäl via formuläret på denna sida.

AGILITY

 

Regler: Tävlingsklass går på tid. Rivning, ej korrekt genomfört hinder eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel. I tömkörd agility ska hela ekipaget genom/över hindren, förutom om vippbräda förekommer där kusken går vid sidan av.       Alla som beträder bruksbanan med ponny ska bära hjälm, dvs även medhjälpare/ledare. För att starta i agility och tömkörning ska ponnyn vara minst tre år gammal. Ponnyn ska vara iförd träns med vanligt tränsbett (rakt, två- eller tredelat). Utrustning ska vara hel och väl tillpassad. 

Man kan leda ponnyn i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i höger bettring) eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Delta får av säkerhetsskäl inte användas då det finns risk för att det kan fastna i vissa hinder.  Ridspö är tillåtet men får inte missbrukas. Missbrukas spö blir man tillsagd alternativt utesluten.

Tömkörningsklass: Ponnyn ska ha däckel alternativt sele. Tömmen ska vara så lång att kusken kan hålla ett säkert avstånd från ponnyns bakdel.

 

Agility TÄVLING - ingår som deltävling i KM

Lördagen den 30/7 blir det tävling i agility (även precision - se denna sida)

Plats: Ryda 2 i Sätila hos Charlotte Dellenfalk.

Sista anmälningsdag: 17/7

Kostnad: 100 kr. per start för medlem, icke medlem betalar 150 kr. Shetland Väst pg. 51 93 90 - 9    Swish: 12 36 82 75 54 senast den 17/7

Dagen startar kl. 9.30

Minst 30 starter (inkl. precision) denna dag för att tävlingarna ska kunna genomföras. 

Välkomna!

 

Klasser i agility.

Klass AG 1A: Agility vid hand, barn / vuxen CR

Klass AG 1B: Agility vid hand, barn t o m 10 år

Klass AG 1C. Agility vid hand, barn 11- 15 år

Klass AG 1D: Agility vid hand, vuxen 16 år och äldre

 

Klass AG 2A: Tömkörd Agility, barn/ vuxen CR

Klass AG 2B: Tömkörd Agility, barn 11-15 år

Klass AG 2C: Tömkörd Agility, vuxen 16 år och äldre

 

Klass AG 3A: Riden agility barn CR

Klass AG 3B: Riden agility barn t o m 10 år

Klass AG 3C: Riden agility barn 11-15 år

 

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Fullständig adress

Medlemsnummer, ryttarens/kuskens(finns på tidningens adresslapp)

Tävlingsplats och datum

Ryttarens/Kuskens namn

Ryttarens/Kuskens ålder

Ponnyns namn

Ponnyns reg.nr.(38-xx-xxxx)

Anmäler till klass/klasser

Antal starter

Vagnens spårvidd (anges vid anmälan till klass 5 och 6)

Ditt meddelande