Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 600 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

UTSTÄLLNINGSKLASSER
1           Hingstföl
1M       Minihingstföl (fallen efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm)
2           Stoföl
2M       Ministoföl (fallen efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm)
3           1-åriga hingstar och valacker
3M       1-åriga minihingstar och minivalacker
4           1-åriga ston
4M      1-åriga ministon
5          2-åriga hingstar och valacker
5M      2-åriga minihingstar och minivalacker
6          2-åriga ston
6M      2-åriga ministon
7           3-åriga valacker
7M       3-åriga minivalacker
8          3-åriga ston som ej fölat innevarande år
8M      3-åriga ministon som ej fölat innevarande år
9           3-åriga hingstar
9M      3-åriga minihingstar
10        4-14-åriga valacker
10M    4-14-åriga minivalacker
11         4-14-åriga hingstar 
11M     4-14-åriga minihingstar 
12        4-14-åriga ston med föl vid sidan (har stoet mist sitt föl eller om fölet är avvant går stoet i klass 13)
12M    4-14-åriga ministon med föl vid sidan (har stoet mist sitt föl eller om fölet är avvant går stoet i klass 13M)
13        4-14-åriga ston utan föl vid sidan
13M    4-14-åriga ministon utan föl vid sidan
14A      Veteranklass för 15-åriga och äldre hingstar
14AM  Veteranklass för 15-åriga och äldre minihingstar
14B      Veteranklass för 15-åriga och äldre valacker
14BM  Veteranklass för 15-åriga och äldre minivalacker
15          Veteranklass för 15-åriga och äldre ston (med eller utan föl vid sidan)
15M      Veteranklass för 15-åriga och äldre ministon (med eller utan föl vid sidan)
16          Avkommeklass för hingst med minst fem avkommor, ett år och äldre, som bedömts på utställningen
17          Avkommeklass för sto med minst tre avkommor, ett år och äldre, som blivit bedömda på utställninge

19A      Handlerklass  barn upp till och med 9 år

19B      Handlerklass junior 10-16 år

19C      Handlerklass Senior 17+

20        Maskeradklass

Proposition för Shetland Väst utställning i Ljungskile den 29  juni 2024

Domare: Karin Olsson

Plats: Backamo lägerplats, Bastebacka 121 A, Ljungskile

Utställningsansvarig: Sandra Antonsson 0706-91 86 66, exisandra@gmail.com
Platsansvarig: Yvonne Antonsson 0709-51 38 34

Anmälan senast: 29 maj. Anmälan kan ske digitalt via Shetland väst's hemsida, 

mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: Klass 1-15: 300 kr. Klass 1-2: 200 kr om mamman visas.

Klass 16-17: Avgiftsfri för medlem, icke medlem 75 kr. Klass 19: 75 kr.

Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 29 maj. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Utlandsbetalning:  IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS


Följande klasser anordnas : 1-17, 19

Färgklassser: Ja

Underlag: Gräs, utomhus oavsett väder.

Boxar: Nej

Servering: Ja .

Särskilda Bestämmelser:

Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen.

Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id kontrolleras ( medtag pass)

Alla mini skall mätas (förutom föl och RS hingstar ).

Bruksklasser:  Ja, se sep. propp

 

Enligt uppgift är det tydligen inte alltid formuläret går iväg som det ska. Får du ingen grön  så skicka ett vanligt mail med ditt namn, adress, medlemsnr, ponnyns namn och reg.nr.  till shetlandvast.utstallning@gmail.com så ordnar vi det. Men ENDAST om du gjort flera försök utan att lyckas.

 

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobilnummer:

Adress:

Postnr. & postadress:

Ange ditt medlemsnr. i SSS:

Utställningsplats:

Utställningsdatum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr. (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.

Ponnyns födelseår:

Färg & tecken:

Kön:

Mini eller standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl efter hingsten: (klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Övrigt: (T.ex. namn och ålder på handler i klass 19)