Nu kör vi...!

Vi hälsar alla varmt välkomna till våra bruksdagar på Grevagården, Skövde den 27-28 juli.

Vi har många olika grenar att välja på, så vi hoppas att det ska finnas något som passar alla. Läs noga igenom propositionen och när du anmäler finns formuläret för detta längst ner på denna sida. 

Vilket gensvar vi har fått!!!

Vi har nu fått in så många anmälda starter att vi måste stänga möjligheten att anmäla.

Ni som fått meddelande om att ni står på reservlista har vi klämt in i ordinarie startlista, då det inte rör sig om så många starter. Vi hoppas det ska bli en rolig helg för alla!

 

Proposition för SM på Grevagården

 

Allmänt

 1. Det viktigaste under tävlingarna är att ha roligt tillsammans med våra hästar och andra shetlandsponnyentusiaster! Både hästar och medtävlande ska behandlas med respekt och vänlighet. Hjälp gärna den som är ny eller mindre erfaren än dig själv.
 2. Allt deltagande sker på egen risk. Deltagare har eget ansvar för att ekipaget är försäkrat.
 3. Tävlingen är öppen för renrasiga registrerade shetlandsponnyer (raskod 38) med pass utfärdat av Sveriges Shetlandssällskap eller motsvarande utländsk stambok och som är max 107 cm i mankhöjd.
 4. Svenskt mästerskap: Alla ekipage oavsett hemland tävlar om placeringarna i klasserna. Endast ekipage där ryttare/kusk/handler är bosatt i Sverige kan dock bli svensk mästare eller SM-medaljör. Om något av de tre först placerade ekipagen i klassen är ett internationellt ekipage, flyttas SM-medaljen vidare till nästa placerade ekipage som uppfyller kraven för att bli SM-medaljör.
 5. Aktuell information om tävlingarna läggs löpande ut på Shetland Västs hemsida och facebooksida.
 6. Anmälda ekipage och tidsscheman kommer att framgå av brukskatalogen samt läggas ut på Shetland Västs hemsida och facebooksida senast en vecka före tävlingen.
 7. Information om uppstallning och boende finns på tävlingarnas hemsida.

Boxar bokas av Ida Sellén Andersson 0738-229990 eller cooxs_cooxs@hotmail.com

Dagbox 350:-, ½ spånbal ingår, 1 dygn 750:-, 1,5 spånbal ingår, fredag-söndag 1000:-, 2 spånbalar ingår.

Boende på Grevagårdens Ryttarhotell bokas här: Boka ryttarhotell

Boxbokningen skall betalas senast den 27 juni till SSS bankgiro 260-9675. Märk betalningen Box Riks

 1. Hästägarförsäkran ska undertecknas i brukssekretariatet innan hästen lastas ut på tävlingsplatsen.
 2. Alla hästar tilldelas ett eget nummer som skall bäras i huvudlaget hela helgen.

Anmälan

 1. Sista anmälningsdag är 27 juni 2024 Om någon klass behöver begränsas till antal starter gäller först till kvarn, baserat på när anmälan är komplett (dvs. att både anmälan och anmälningsavgift har inkommit).
 2. Anmälningsavgiften för medlemmar i SSS:

Barn upp till 16 år 75:-/klass

Senior 16 år och uppåt 100:-/klass

För icke medlemmar gäller dubbel avgift.

Anmälan görs endast via anmälningsformuläret längst ner på denna sida! 

Anmälningsavgiften skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50) senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Vid internationell betalning, Utlandsbetalning:  IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS

Var noga med att ange hästens och ryttare/kusk/handlers namn vid betalningen, oavsett betalningssätt! Anmälan och anmälningsavgift ska ha båda ha inkommit senast vid anmälningstidens utgång för att anmälan ska räknas som giltig. Efteranmälningar tas inte emot.

 

Plats

 1. Plats är Grevagården, Skövde. Tävlingen hålls i första hand på ridbanor utomhus, med fibersand eller gräs som underlag. Vid behov kan tävlingarna komma att flyttas till ridhus. Uppvärmning och framhoppning etc. sker i ridhus alternativt på anvisad plats i närheten av tävlingsbanorna.

Klasser

 1. Klasserna delas upp i ålderskategorier. Ålder gäller från det år man fyller. Varje kategori bedöms separat.
  Klass A: Barn upp till 10 år

Klass B: Barn och ungdom 11-15 år
Klass C: 16 år och äldre

I klass A och B får vuxen vara med på banan men ej hålla i eller påverka ponnyn.

 1. Följande klasser anordnas och är öppna för de ålderskategorier som anges. Höjder är ungefärliga och kan vara +/- 5 cm. Förklaringar; CR=clear round, vid felfri runda erhålls rosett direkt vid målgång. +30 betyder vagnens bredd plus 30 centimeter. Exempel; Tilda 10 år ska starta riden precision i tävlingsklassen och en körd CR-precision. Anmäl till klass 2a samt klass 5.                                                                                                                                                                                                                                                               Alla klassser är nu fulla.

Klass

Gren

Klass

Program/bedömning

1.

Precision, riden

AB

CR, portbredd 60 cm  

2.

Precision, riden

AB

Tävlingsklass, portbredd 60 cm, bed A:0

3.

Precision, tömkörd

ABC

CR, portbredd 60 cm  

4.

Precision, tömkörd

ABC

Tävlingsklass, portbredd 60 cm, bed. A:0

5.

Precision, körning enbet

ABC

CR, portbredd vagnens spårvidd +40 cm 

6.

Precision, körning enbet

ABC

Tävlingsklass, portbredd vagnens spårvidd +30 cm, bed. A:0

7.

Precision, körning par

ABC

CR, portbredd vagnens spårvidd +50cm  

8.

Precision, körning par

ABC

Tävlingsklass, portbredd vagnens spårvidd +40 cm, bed. A:0

9.

Hoppning, riden

AB

CR, 30 cm

10. A

Hoppning, riden

A

Tävlingsklass 30 cm, bed. A:0

10. B

Hoppning, riden

B

Tävlingsklass 50 cm, bed. A:0

11.

Hoppning, handler

ABC

CR, 30 cm

12.

Hoppning, handler

ABC

Tävlingsklass 30 cm, bed. A:0

13.

”Blåbärshoppning”, ridklass

AB

10 cm, deltagarrosett

14.

Dressyr, riden

AB

Program LD:1 2011 Bana 15x30               

15.

Dressyr, tömkörd

ABC

Program LD:1 2011 Bana 15x30                Klassen full

16.

Dressyr, körd enbet

ABC

Svensk lätt nr 1 inomhus 20x60               Klassen full

17.

Dressyr, körd par

ABC

Svensk lätt nr 1 inomhus 20x60                Klassen full

18.

Agility, ridklass     

AB

CR  Klassen full  

19.

Agility, ridklass

AB

Tävlingsklass, bed A:0       Klassen full

20.

Agility, tömkörd klass

ABC

CR  Klassen full   

21.

Agility, tömkörd klass

ABC

Tävlingsklass, bed A:0  Klassen full

22.

Agility, handlerklass

ABC

CR  Klassen full  

23.

Agility, handlerklass

ABC

Tävlingsklass, bed A:0  Klassen full

24.

Arenakörning (Minimaraton, enbet och par)

ABC

CR, portbredd vagnens spårvidd +40 cm  Klassen full

25.

Arenakörning (Minimaraton, enbet)

ABC

Tävlingsklass, portbredd vagnens spårvidd +30 cm, bed A:0  Klassen full

26

Arenakörning (Minimaraton, parklass)

ABC

Tävlingsklass, portbredd vagnens spårvidd +40 cm, bed A:0  Klassen full

27.

Caprilli, riden

AB

CR                                                                   Klassen full

28.

Caprilli, riden

AB

Tävlingsklass                                                Klassen full

29.

Caprilli, tömkörd

ABC

CR                                                                   Klassen full

30.

Caprilli, tömkörd

ABC

Tävlingsklass                                                Klassen full

 

 

 1. Bedömning A:0 innebär att banan genomförs en gång på tid. Ekipagen placeras efter i första hand minst antal fel och i andra hand snabbast tid.
 2. Rivning/vägring, felaktigt genomfört hinder ger 4 fel. Det spelar ingen roll om det är ryttare/kusk/handler eller hästen som har orsakat det. Fel väg innebär uteslutning i alla klasser, utom i dressyr där ekipaget istället får 5 p avdrag per felridning/felkörning och får börja om från där vägen blev fel. En ryttare som ramlar av hästen eller en kusk som lämnar vagnen under bedömningen blir utesluten.

Grenar

 1. Dressyrinnebär att genomföra ett visst angivet program. Varje moment poängbedöms och den som får högst poäng vinner. Poängen sätts baserat på bl.a. vägarnas korrekthet, hästens form och följsamhet, och ryttarens/kuskens sits och inverkan på hästen.
  Agility innebär att genomföra en bana med kluriga hinder. T.ex. kan det förekomma slalom, pallar, mattor, plastband, presenningar, vippbrädor, hopphinder, eller däck/lådor att stå i. Kusk/handler ska i normalfallet följa med hästen genom/över hindret, undantag kan finnas vid t.ex. vippbräda och liknande. Banan går på tid och det finns konor med bollar som inte får rivas. Bed. A:0.
  Precision 
  är en bana med konor, där konportarna ska passeras utan att bollarna som är placerade på konorna ramlar ner. Kusk ska följa efter hästen genom porten (annars 4 fel). Portbredd: Riden och tömkörd CR; 60 cm. Riden och tömkörd tävling; 60 cm. Körd CR; vagnsbredd +40 cm, parkörning vagnsbredd +50 cm. Körd tävling; vagnsbredd +30 cm, parkörning vagnsbredd +40 cm. Bed. A:0.
  Hoppning
   är en bana med hinder där ekipaget ska ta sig över bommarna utan att riva. Ryttare/handler ska följa med hästen över hindret. Bed. A:0.

Caprilli är en dressyrbana med inslag av olika hinder och markarbete. Det kan vara hopphinder, bommar på marken som cavaletti eller bommar i formation som ska passeras. Annat som kan ingå är ridbanans vägar. Rid/tömkör alla vägar noggrant, som t ex fina hörnpasseringar, snett igenom osv. Vid halt, volter, serpentiner och övergångar observeras särskilt samspelet mellan häst och ryttare/kusk.

Arenakörning (Minimaraton) Med arenakörning (minimaraton) avses en maratonbana som består av fasta eller mobila hinder (portar A, B, C, D), samt ett antal konportar (precisionsbana.) Bed. A:0.

 

Tidsplanering

 1. Tävlingsstarterna genomförs med drop-in, med startanmälan vid banans ingång. Det innebär att varje ekipage startar när det passar ekipaget för att möjliggöra deltagande i utställningsklass. Startanmälan kan göras tidigast 15 min före start på respektive klass. Om inget ekipage väntar kan banan genomföras direkt, så länge klassen är öppen för startande. Sprid därför gärna ut era starter under tiderna klassen är öppen för startande, för att undvika köbildning. Tävlingsledningen reserverar sig rätten att byta plats på ekipage om det behövs av effektiviseringsskäl och meddelar isåfall berörda ekipage i god tid.

Tid

Bana

Klass

Gren

Max starter

Lördag

1

1, 3, 5, 7

Precision, CR 

 

 Drop-in

2

2, 4, 6, 8

Precision, tävlingsklasser

 

hela dagen

3

18, 19, 20, 21, 22, 23

Agility 

 

 

4

9, 10 A, 10 B, 11, 12, 13

Hoppning

 

 

5

Ingen föranmälan

Käpphästhoppning

 

Söndag 

1

14, 15, 16

Dressyr, riden, tömkörd

 Klass 14: max 20 starter             (15/20 den 28 feb.)

 Drop-in

2

17

Dressyr, körd

 

hela dagen

3

27, 28, 29, 30

Caprilli

 

 

4

24, 25, 26

Arenakörning (Minimaraton)

 40 (Alla klasser fulla  28/2)

 

5

Ingen föranmälan

Käpphästhoppning

 

 

 

 1. Tävlingarna genomförs på två banor parallellt. Exakta tider som respektive klass är öppen för starter anges i evenemangets katalog, samt Shetland Västs hemsida/facebooksida. Tidsplaneringen är preliminär och kan ändras om behov uppstår. Detta meddelas isåfall i kanaler enligt ovan.
 2. Ryttare/kusk/handler får gå banan före start. Hinderskiss sätts upp vid ingången och banan öppnar senast 15 min före klassens första start. Det är inte tillåtet att beträda banan innan banpersonalen ger klartecken. Det är tillåtet att ha med sig medhjälpare vid bangenomgången.

Regler

 1. Antal starter: Varje häst får maximalt göra tio starter per dag. Tänk på att lyssna av hästens signaler, om hästen visar tecken på trötthet ska den få tid att vila och starterna anpassas därefter. Tävlingsledningen har rätt att hindra en häst från att starta om den verkar påtagligt trött.
 2. Häst eller ryttare/kusk/handler får starta flera gånger i samma klass, men inte i samma ekipage (dvs. inte flera gånger tillsammans i samma klass).
 3. Hästens ålder: För att få starta i agility, tömkörning och handlerklasser ska hästen vara minst 3 år gammal (dvs. född senast 2021). I rid- och körklass ska hästen vara minst 4 år gammal (dvs. född senast 2020).
 4. Ekipaget ska vara tränat på ett lämpligt sätt för ändamålet. Ryttare/kusk/handler ska ha förmåga att ha kontroll på hästen för att få starta. Detta gäller särskilt om hästen är en hingst. Ekipage som uppträder på sådant sätt att det av arrangören ses som en säkerhetsrisk kommer att avvisas från tävlingsplatsen och uteslutas från tävlingen.
 5. Hingst ska hanteras med särskild hänsyn till övriga deltagare. I samtliga klasser får hingst endast tävlas och hanteras av personer som är 16 år eller äldre.
 6. Sto med föl vid sidan har inte rätt att delta så länge fölet ej är avvant.
 7. Mätning: Maximal mankhöjd för att få tävla är 107 cm. Vid behov kan tävlingsledningen begära att en häst kontrollmäts. Utställningens mätmän mäter då och den mätningen gäller.
 8. Funktionärer har rätt att delta i tävlingarna.
 9. Funktionärer kommer att vara utrustade med västar där det tydligt framgår att de är funktionärer. Funktionärerna hjälper gärna till under tiden som de arbetar. Respektera att när funktionärerna inte har sina västar på sig är de lediga från uppdraget och kan behöva vila eller fokusera på eget deltagande i tävlingarna.

Utrustning

 1. Utrustning ska vara hel och väl tillpassad. Undermålig utrustning leder till uteslutning efter beslut av tävlingsledningen.
 2. Klädsel: Ryttare/kusk/handler ska ha vårdad klädsel och för ändamålet lämpliga skor/stövlar. I bedömningsklasser (dressyr, caprilli) kan klädseln påverka det generella intrycket av ekipaget.
 3. Hjälm: Alla som beträder tävlingsbanan tillsammans med en häst ska bära hjälm, även medhjälpare.
 4. Säkerhetsväst: Alla ryttare och kuskar upp till 16 år ska bära säkerhetsväst.
 5. Bett: Hästen ska i samtliga klasser vara iförd ett huvudlag. Skarpare betsling än tränsbett är inte tillåten, med undantag för dressyrkörning och precisionskörning där reglerna för lätt klass enligt SvRF:s TR V gäller. Bettlösa alternativ är tillåtna i alla klasser, förutsatt att de inte är skarpare än tränsbett och att ryttare/kusk/handler har kontroll på hästen. Hingst ska alltid ha bett på tävlingsplatsen.
 6. Alla former av barfotaboots är tillåtna.
 7. Ridspö/körspö: I dressyrridning är spö inte tillåtet. I övriga klasser är ridspö/körspö tillåtet. Ridspö/körspö får inte missbrukas. Om ridspö/körspö missbrukas blir ekipaget uteslutet.
 8. Körning: Alla vagnsmodeller tillåtna, så länge den är proportion till ponnyn. I klass A och B (barn och ungdom) är groom som är lägst 18 år obligatoriskt. Groom i klass C (senior) är valfritt. Körspö ska finnas på vagnen. Ekipagets vagnsbredd anges i samband med anmälan, kontrollmätning vid behov.
 9. Ridklass: Ekipaget ska vara proportionerligt. Tävlingsledningen avgör vad som är proportionerligt och oproportionerliga ekipage kan uteslutas. Ryttaren ska bära säkerhetsväst. Sporrar är inte tillåtna.
 10. Tömkörningsklass: Hästen ska vara iförd tömkörningsgjord eller sele. Tömmen ska löpa genom de övre ringarna på däckeln. Tömmen ska vara så lång att kusken kan hålla ett säkert avstånd från hästens bakdel.
 11. Handlerklasser: Hästen leds i ledtygel/grimskaft som löper genom vänster bettring, under hakan och fästs i höger bettring, alternativt i vanliga tyglar som är delbara och öppnade i mitten. Delta och ledtygel får används förutsatt att det inte utgör en säkerhetsrisk.

Placeringar och priser

 1. Rosetter: Placerade i klasserna erhåller prisrosett efter placering. 1:a blågul rosett, 2:a blå rosett, 3:a gul rosett, 4:a röd rosett, 5:a grön rosett, 6:e och alla därefter vita rosetter. Övriga deltagare erhåller särskild deltagarrosett. Hederspriser kan komma att delas ut utöver detta.
 2. Prisutdelning hålls strax före lunchuppehållet samt efter dagens sista start på plats som anges av tävlingsledningen.
 3. SM-medaljörerna tilldelas medaljer. Medaljceremoni hålls där resultaten för utställningen meddelas i samband med finalen för respektive dag eller motsvarande. 
 4. Championat: Flera championat kommer att delas ut. Utöver detta kan fler hederspriser komma att delas ut, t.ex. bästa ridna häst, bästa körhäst, bästa agilityekipage, m.m. Vilka dessa priser är meddelas på hemsidan och i katalogen. Vilka grenar som ligger till grund för vilka priser, samt när priserna delas ut, framgår av katalogen.

Allroundchampion: Ekipagets fem bästa bruksresultat räknas, tillsammans med resultatet från utställningen. De resultat som räknas ska vara från minst tre olika grenar. Om hästen varit med på utställning båda dagarna, räknas det bästa resultatet av de två.

Brukschampion: Ekipagets sju bästa bruksresultat från minst tre olika grenar räknas.

Övriga championat/hederspriser: Framgår av katalogen.

Med olika grenar avses följande; riden precision, tömkörd precision, körd precision, parkörd precision, riden dressyr, tömkörd dressyr, körd dressyr, parkörd dressyr, riden agility, tömkörd agility, handleragility, riden caprilli, tömkörd caprilli, riden hoppning, handlerhoppning, maraton, parkörd maraton = 17 grenar.

 

Poängberäkning till championat och andra titlar görs utifrån följande: 

Placering bruksklasser

Poäng

1.

10p

2.

8p

3.

7p

4.

6p

5.

5p

6.

4p

7.

3p

8.

2p

9 och därefter

1p

 

 

Placering utställning

Poäng

43 eller högre

10p

41-42

9p

40

8p

37-39

6p

35-36

4p

34 eller lägre

1p

 

 

Övriga:

 

Klassvinst i konkurrens

+1p

Champion

+3p

BIS, res-BIS

+5p

För att poäng ska delas ut måste det vara minst tre startande i klassen.

Extrapoäng kan bara tillgodoräknas

en gång per häst.

Ex: BIS + champion = 5p,

klassvinst + champion = 3p

 

                                

  

BRUCH

 1. På grund av att klassnivån inte kan jämföras med Ridsportförbundets SM, är shetlandsponny-SM inte kvalificerande för Svenskt Brukschampionat, BRUCH. Se länk; Regler för BRUCH

Domare och tävlingsledning

 1. Domare och vilka som ingår i tävlingsledningen framgår av katalogen.
 2. Domare eller medlem i tävlingsledningen får inte bedöma eller delta i beslut angående klass som den själv deltar i. Inte heller får domare eller medlem i tävlingsledningen bedöma eller delta i beslut angående en klass eller ett ekipage där en häst deltar/ingår som denne äger eller har ägt de senaste fem åren. Detta gäller också familjemedlem, samt en häst eller ryttare/kusk/handler som domaren eller medlemmen i tävlingsledningen har tränat under de senaste fem åren. Även i övrigt ska domare eller medlem i tävlingsledningen självmant beakta jävsfrågan vid bedömning eller beslut.

 

Frågor

Frågor om arrangemanget besvaras av huvudansvarig Anna Carlsson anna.carlsson75@outlook.com 0739728022